Desktopové aplikace

 Potřebujete-li desktopový program, nabízíme vývoj složitých i jednoduchých systémů pro Windows v C#. Nejvíce používáme technologii Windows Presentation Form, či Windows Forms. Tvoříme však také UWP aplikace nebo .NET Core programy pro multiplatformní vývoj. V oblasti desktopových programů nabízíme vývoj firemních systémů pro administraci, managing, či monitorování nebo například k automatizaci procesů a další.

  • Systém pro platformu Windows ve Windows Forms
  • Systém pro platformu Windows ve WPF
  • Multiplatformní program v .NET Core